🕿 +359878999138 | ✉️ info@berovbb.com

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

*НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ВСЕКИ КЛИЕНТ ПОРЪЧАЛ ОТ НАШИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН , ИЛИ НАШ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ Е ПРОЧЕЛ УСЛОВИЯТА НИ И Е СЪГЛАСЕН С ТЯХ.

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ РЕГЛАМЕНТИРАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЕРОВ ББ ЕООД, ГР. СОФИЯ, РАЙОН СЕРДИКА, УЛ. ОХРИД 20-24, ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 204775620, СОБСТВЕНИК НА УЕБ САЙТА WWW.BEROVBB.COM И ЛИЦАТА, ПОЛЗВАЩИ ОНЛАЙН МАГАЗИНА, НАХОДЯЩ СЕ НА WWW.BEROVBB.COM

 1. ЕЛЕКТРОННИЯТ НИ МАГАЗИН ИЛИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРЕДОСТАВЯ НА КУПУВАЧА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЯХНОТО ЗАКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ПОРЪЧКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА, ПРИ СПАЗВАНЕ ОТ СТРАНА НА КУПУВАЧА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ И ПОРЪЧКА, НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НА ВСИЧКИ ОБЩОПРИЕТИ В СТРАНАТА ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ, КАКТО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОСОЧЕНИТЕ СЪОТВЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНКРЕТНИТЕ ПРОДУКТИ.

 1. ТЪРГОВЕЦА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НАПРАВИ ОТКАЗ ОТ ДОСТАВКА НА ПОТВЪРДЕНАТА ПОРЪЧКА В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТОКИТЕ НЕ СА ДОСТЪПНИ. ПРИ ЛИПСА НА СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ ОТ ЗАЯВЕНАТА СТОКА, В РАМКИТЕ НА РАБОТНАТА СЕДМИЦА ТЪРГОВЕЦЪТ УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА ЗА ИЗЧЕРПВАНЕТО ИЛИ ЗАБАВЯНЕТО И ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОСОЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ИЛИ НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР. В СЛУЧАЙ, ЧЕ Е НАПРАВЕН ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТА ЩЕ МОЖЕ ДА ИЗБИРА МЕЖДУ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА, ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА ИЛИ ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАЩА ПОРЪЧКА.

II ДЕФИНИЦИИ

 1. ТЪРГОВЕЦ- ПОД ТЪРГОВЕЦ СЕ РАЗБИРА ВСЯКА ФОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /ФИЗИЧЕСКА ИЛИ ДИГИТАЛНА/ НА БЕРОВ ББ ЕООД, КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

 2.  ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ- ПОД ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЕ РАЗБИРА ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ОТОРИЗИРАНО ОТ ТЪРГОВЕЦА.

 3. ПОТРЕБИТЕЛ” -ВСЯКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е РЕГИСТРИРАНО В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР, ПРИДОБИЛО ПОТРЕБИТЕЛСКИ НОМЕР ЗА НАШИЯ УЕБ МАГАЗИН WWW.BEROVBB.COM.

 4. ЗЗЛД– ОЗНАЧАВА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 5. САЙТ- ОЗНАЧАВА УЕБСАЙТА, НАХОДЯЩ СЕ НА WWW.BEROVBB.COM

 6. ОНЛАЙН МАГАЗИН- ОЗНАЧАВА ВИРТУАЛНИЯ МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ НА WWW.BEROVBB.COM, ПРЕДОСТАВЯЩ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

 7. ЛИЧНИ ДАННИ- ОЗНАЧАВА ЛИЧНИ ДАННИ ПО-СМИСЪЛА НА ЗЗЛД.

 8. ПОРЪЧКА- Е ИНДИВИДУАЛНАТА ЗАЯВКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ САЙТА, ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОНА, ИЗПРАТЕНИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ ПОДАДЕНИ ПРИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

 9. ОБЩИ УСЛОВИЯ- ОЗНАЧАВА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. С КЛИКВАНЕТО ВЪРХУ, КОЙТО И ДА Е ЛИНК, БУТОН ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА САЙТА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА СОЧЕЩ КЪМ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ , ПОЛЗВАТЕЛЯТ ИЗРИЧНО И БЕЗУСЛОВНО СЕ СЪГЛАСЯВА С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

 10. ПОРЪЧКА- Е ИНДИВИДУАЛНАТА ЗАЯВКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ НА WWW.BEROVBB.COM ,ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОНА, ИЛИ ЗАЯВКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА.

 11. УСЛУГИ- СА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ БЕРОВ ББ ЕООД ПО ПОВОД ПРЕДЛАГАНЕТО, ПРОДАЖБАТА И ДОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ ОТ БЕРОВ ББ ЕООД

 12. "ИЗВЕСТИЯ" - ПОД ИЗВЕСТИЯ СЕ ИМА ПРЕДВИД, НЕПЕРИОДИЧНОТО ИНФОРМИРАНЕ ЧРЕЗ E-MAIL ЗА НОВИ ПРОДУКТИ ИЛИ АКЦИИ АКТИВНИ В НАШАТА ФИРМА(ОНЛАЙН ИЛИ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ).

III ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА

ОБЕКТА НА ПРОДАЖБА В ТОЗИ ОНЛАЙН МАГАЗИН ИЛИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА СА РАЗНООБРАЗНИ ВИДОВЕ СТОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОЗМЕТИЧНИЯ И МЕДИЦИНСКИЯ БРАНШ, ОПИСАНИ И ПОДРЕДЕНИ В РАЗДЕЛИ. ЦЕНАТА НА ВСЯКА СТОКА Е В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕНО ДДС.

 

IV РЕГИСТРАЦИЯ

 

В ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.BEROVBB.COM МОГАТ ДА ПАЗАРУВАТ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. СЛЕД КАТО ПОПЪЛНИТЕ ДАННИТЕ СИ НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ВАС, ЗА ДА УТОЧНИТЕ ПОДРОБНОСТИТЕ С ПОРЪЧКАТА И ДА ВИ ДАДЕ АКТИВАЦИЯ НА ЛИЧНИЯ ВИ АКАУНТ.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА И СА НЕОБХОДИМИ ДАННИТЕ НА ФИРМАТА. ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПАЗАРУВАТЕ ПО- ЛЕСНО, ДА БЪДЕТЕ УВЕДОМЯВАНИ ЗА СТАТУСА НА ПОРЪЧКИТЕ И ДА ВИЖДАТЕ ПРЕДИШНИТЕ СИ ПОРЪЧКИ.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗАПИСАНИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛИЕНТИ СЕ СЧИТАТ ЗА СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛНИ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА. ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ВИ. БЕРОВ ББ ЕООД Е РЕГИСТРИРАН КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.3 ОТ ЗЗЛД И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАЩИТАВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗГЛЕЖДА И / СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ / ДА ПОРЪЧВА ОБЯВЕНИТЕ СТОКИ НА УЕБ МАГАЗИНА WWW.BEROVBB.COM.

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА СЕ ИНФОРМИРА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СВОЯТА ПОРЪЧКА.

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НОСИ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА СВОЕТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ НЕГО ИЛИ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИМЕ И ПАРОЛА.

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАПЛАТИ ЦЕНАТА НА ПОРЪЧКАТА СПОРЕД ОБЯВЕНИЯТ НАЧИН НА СТРАНИЦАТА WWW.BEROVBB.COM ДО 8 ДНИ . В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПЛАЩАНЕТО Е НАПРАВЕНО С БАНКОВА КАРТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СУМИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА, ЧРЕЗ НАРЕЖДАНЕ НА ОБРАТНА ОПЕРАЦИЯ ПО КАРТАТА, С КОЯТО Е НАПРАВЕНО ПЛАЩАНЕТО В СРОК ОТ 15 ДНИ.

ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е КЛИЕНТ НА ТЪРГОВЕЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ:

 1. ДА НЕ НАРУШАВА И ДА ЗАЧИТА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРИЗНАТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

 2. ДА НЕ НАКЪРНЯВА ДОБРОТО ИМЕ НА ДРУГИГО И ДА НЕ ПРИЗОВАВА КЪМ НАСИЛСТВЕНА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИОННО УСТАНОВЕНИЯ РЕД, КЪМ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, КЪМ НАСИЛИЕ НАД ЛИЧНОСТТА ИЛИ КЪМ РАЗПАЛВАНЕ НА РАСОВА, НАЦИОНАЛНА, ЕТНИЧЕСКА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ВРАЖДА

 3. ДА НЕ НАРУШАВА ЧУЖДИ ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ, АБСОЛЮТНИ ИЛИ ОТНОСИТЕЛНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ, КАТО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ДР.

 4. ДА СПАЗВА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЛОЖИМИТЕ ЧУЖДИ ЗАКОНИ, ПРАВИЛАТА НА МОРАЛА И ДОБРИТЕ НРАВИ И ИНТЕРНЕТ ЕТИКАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ WWW.BEROVBB.COM УСЛУГИ

 5. ДА УВЕДОМЯВА НЕЗАБАВНО ТЪРГОВЕЦА ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ИЗВЪРШЕНО ИЛИ ОТКРИТО НАРУШЕНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 6. ДА НЕ ИЗВЪРШВА ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ

 7. НЯМА ПРАВО ДА РАЗПРОСТРАНЯВА ЦЕНОВАТА ЛИСТА НА ТРЕТИ ЛИЦА

 8. ТЪРГОВЕЦА СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ, АКО СЛЕД ПРИКЛЮЧЕНА ПРОДАЖБА, ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗЛОУПОТРЕБЯВА ИЛИ ПРЕПРОДАВА ПРОДУКТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПОСОЧИ ТОЧЕН И ВАЛИДЕН ТЕЛЕФОН, АДРЕС ЗА ДОСТАВКА И ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС, ДА ПЛАТИ ЦЕНАТА НА СТОКАТА, ДА ЗАПЛАТИ РАЗХОДИТЕ ПО ДОСТАВКАТА, КОГАТО СЪЩАТА НЕ Е БЕЗПЛАТНА И ДА ОСИГУРИ ДОСТЪП И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗРИЧНО НЕ Е ПОСОЧЕНО, ЧЕ ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА, СЪЩАТА СЕ СЧИТА ЗА ВЪЗМЕЗДНА

 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЛИЧА, ВЪЗПРОИЗВЕЖДА, ПРОМЕНЯ , ЗАЛИЧАВА, ПУБЛИКУВА, РАЗПРОСТРАНЯВА И РАЗГЛАСЯВА ПО ДРУГ НАЧИН ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА, КАКТО И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ПОДАДЕНА ОТ ТЪРГОВЕЦА. ТОВА ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТЪРГОВЕЦА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ЛЕЧЕБНИ ПРОТОКОЛИ И ВСЯКАКЪВ ВИД ФИРМЕНА ИЛИ ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ. ДА СЪЗДАВА СОБСТВЕНА БАЗА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН ИЛИ ДРУГ ВИД ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ КЪМ БАЗИТЕ ДАННИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УЕБСАЙТА НА WWW.BEROVBB.COM , БЕЗ ИЗРИЧНОТО РАЗРЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТОРА

 

VI ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

1. ТЪРГОВЕЦА НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО И ОБЕКТИВНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА КОНТРОЛИРА НАЧИНА, ПО КОЙТО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

2. ТЪРГОВЕЦА ИМА ПРАВО, НО НЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ЗАПАЗВА МАТЕРИАЛИ И ИНФОРМАЦИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА СЪРВЪРА НА WWW.BEROVBB.COM

3. ТЪРГОВЕЦА ИМА ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, КОГАТО ПОСЛЕДНИЯТ ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ В НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО И ПО ПРЕЦЕНКА НА ТЪРГОВЕЦА ДА ПРЕКРАТИ, СПРЕ ИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА. ТЪРГОВЕЦА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕТО, СПИРАНЕТО, ПРОМЕНЯНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ИЗТРИВАНЕТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ЗАГУБВАНЕТО, НЕДОСТОВЕРНОСТТА, НЕТОЧНОСТТА, ИЛИ НЕПЪЛНОТАТА НА СЪОБЩЕНИЯ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕНАСЯНИ, ИЗПОЛЗВАНИ, ЗАПИСВАНИ ИЛИ СТАНАЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ WWW.BEROVBB.COM

 

 1. ТЪРГОВЕЦА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПРЕХВЪРЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА СОБСТВЕНОСТТА НА ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА ОТ НЕГО СТОКА, ДА ДОСТАВИ В СРОК ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА СТОКА, ДА ПРОВЕРЯВА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ ВСЕКИ АРТИКУЛ ПРЕДИ ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН (В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТОВА Е ВЪЗМОЖНО, БЕЗ ДА СЕ НАРУШАВА ЦЕЛОСТТА НА ОПАКОВКАТА). СЛЕД ПРЕДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА КУРИЕР, ТЪРГОВЕЦА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ.

*ВИЖ ДОСТАВКА

 

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ВЪРХУ СОФТУЕРА, ХАРДУЕРА ИЛИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРОИЗТЕКЛИ ОТ МАТЕРИАЛИ ИЛИ РЕСУРСИ, ТЪРСЕНИ, ЗАРЕДЕНИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ. СЪВЕТИТЕ, КОНСУЛТАЦИИТЕ ИЛИ ПОМОЩТА, ОКАЗАНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, НЕ ПОРАЖДА КАКВАТО И ДА БИЛО ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА . БЕРОВ ББ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕВЯРНОСТ НА ПОСОЧЕНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКАТА.

 

 1. ТЪРГОВЕЦА ИМА ПРАВО ДА СЪБИРА И ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНАСЯЩА СЕ ДО НЕГОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА РЕГИСТРИРАНИ.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРЕДХОДНИЯ ЧЛЕН МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ОТ ТЪРГОВЕЦА, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА ИЗРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ИЗПРАТЕНО НА СЛЕДНИЯ E-MAIL АДРЕС INFO@BEROVBB.COM ТЪРГОВЕЦА СЪБИРА И ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДА ПОДОБРЯВА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ. ВСИЧКИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ТЪРГОВЕЦА ЩЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ С БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ПРИЛОЖИМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И ДОБРИТЕ НРАВИ.

 

 1. ТЪРГОВЕЦА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО ТОЗИ ДОГОВОР ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ТЪРГОВЕЦА НЕ Е ПРЕДВИДИЛ И НЕ Е БИЛ ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДВИДИ – ВКЛ., СЛУЧАИ НА СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ, ПРОБЛЕМИ В ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА НА ИНТЕРНЕТ И В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ТЪРГОВЕЦА

 

 1. ТЪРГОВЕЦА ИМА ПРАВО ДА ИНСТАЛИРА НА КОМПЮТРИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БИСКВИТКИ (COOKIES). БИСКВИТКИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ, КОИТО СЕ ЗАПАЗВАТ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ВЪРХУ ТВЪРДИЯ ДИСК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПОЗВОЛЯВАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАТО ГО ИДЕНТИФИЦИРАТ И ПОЗВОЛЯВАТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА МУ, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ, КОИТО ПОСЕЩАВА, ХИПЕР-ВРЪЗКИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВА, ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ПОЛЗВА И ЗАПИСВА И ДРУГИ.

 

 1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА , КОЙТО ИМА ПРАВО И ДА ПРОМЕНЯ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ И НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И НА ОСНОВАНИЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. ТЪРГОВЕЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА УВЕДОМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, КАТО НА ВИДНО МЯСТО В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ И ДАДЕ ДОСТАТЪЧЕН СРОК ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТЯХ. В ДАДЕНИЯ СРОК, АКО ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕ ЗАЯВИ, ЧЕ ОТХВЪРЛЯ ПРОМЕНИТЕ, ТО ТОЙ СЕ СЧИТА ОБВЪРЗАН ОТ ТЯХ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗАЯВИ В ДАДЕНИЯ СРОК, ЧЕ НЕ Е СЪГЛАСЕН С ПРОМЕНИТЕ, ТО ТЪРГОВЕЦА ИМА ПРАВО ВЕДНАГА ДА СПРЕ ИЛИ ПРЕКРАТИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

 1. ВСИЧКИ СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ СЕ РЕШАВАТ В ДУХ НА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ДОБРА ВОЛЯ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪГЛАСИЕ НЕ БЪДЕ ПОСТИГНАТО, ВСИЧКИ НЕРАЗРЕШЕНИ СПОРОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПОРОВЕ, ПОРОДЕНИ ИЛИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТЪЛКУВАНЕТО МУ, НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ, КАКТО И СПОРОВЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРАЗНОТИ В ДОГОВОРА ИЛИ ПРИСПОСОБЯВАНЕТО МУ КЪМ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЩЕ БЪДАТ РАЗРЕШАВАНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА, СЪОБРАЗНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

 2. ПРИ ОТМЕТКА НА БУТОН "АБОНИРАЙ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ ", ТЪРГОВЕЦА ЗАПАЗВА ПРАВО ДА ИЗПРАЩА НЕПЕРИОДИЧНО ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ НА КЛИЕНТА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИ ПРОДУКТИ.

 

VII ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

 1. ТЪРГОВЕЦА ГАРАНТИРА НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ. ПОСЛЕДНИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ИЛИ ДОВЕЖДАНИ ДО ЗНАНИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ И ПРИ УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ТЪРГОВЕЦА ЗАЩИТАВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, СТАНАЛИ МУ ИЗВЕСТНИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОКУПКА ИЛИ ПОПЪЛНЕНО И ПОДПИСАНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ПРИ ТЪРГОВСКИ АГЕНТ, КАТО ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОТПАДА В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ Е ПРЕДОСТАВИЛ НЕВЕРНИ ДАННИ. ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КЛАУЗИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ТЪРГОВЕЦА МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ЦЕЛИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА. ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДАННИТЕ, ЩЕ БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ С БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЛОЖИМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ, ИНТЕРНЕТ ЕТИКАТА, ПРАВИЛАТА НА МОРАЛА И ДОБРИТЕ НРАВИ.

 

 

VIII ДОСТАВКА

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ЗАЯВЕНАТА, ПОРЪЧАНА И ПРЕДПЛАТЕНА ОТ НЕГО СТОКА МОЖЕ ДА МУ БЪДЕ ДОСТАВЕНА ДИРЕКТНО НА АДРЕС, ПОСОЧЕН ОТ НЕГО, ЧРЕЗ КУРИЕР ИЛИ ДА Я ВЗЕМЕ ЛИЧНО ОТ ОФИСА НА БЕРОВ ББ.

2ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ НОСИ ИЗЦЯЛО РИСКА ОТ ПОВРЕЖДАНЕ/ЗАГУБВАНЕ НА СТОКАТА ПРИ ДОСТАВКАТА. ВЕДНАГА СЛЕД ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА НА КУРИЕР, ТЪРГОВЕЦЪТ СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ РИСКА, КОЙТО СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАКЪСНЕНИЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗАКЪСНЕНИЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА КУРИЕР ИЛИ ДРУГ ДОСТАВЧИК.

3ВЕДНАГА СЛЕД ДОСТАВКАТА, СТОКИТЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕГЛЕДАНИ ВНИМАТЕЛНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ. ЕВЕНТУАЛНИ ПОВРЕДИ, УДАРИ И ДРУГИ ЩЕТИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ДОКЛАДВАНИ НЕЗАБАВНО НА ТЪРГОВЕЦА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ БЪДЕ УСТАНОВЕНО НАЛИЧИЕ НА ЩЕТИ, КОИТО СА СЕ ПОЛУЧИЛИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКАТА, ТЪРГОВЕЦЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТАЗИ СТОКА. ПРИ ПОСОЧЕНИ НЕВЕРЕН ИЛИ СГРЕШЕН АДРЕС, ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ И/ИЛИ ТЕЛЕФОН ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ТЪРГОВЕЦА НЕ Е ОБВЪРЗАН ОТ КАКВОТО И ДА Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

4ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ ПОДПИСВАТ ПРИДРУЖАВАЩИТЕ Я ДОКУМЕНТИ. ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ СЕ СЧИТА ВСЕКИ, КОЙТО НЕ Е ТИТУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО, НО ПРИЕМА СТОКАТА НА ДОСТАВКА И Е НА ПОСОЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА АДРЕС.

ПРИ ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ОПИСАНИ ПО-ДОЛУ, ОТКАЗЪТ СЕ СЧИТА ЗА НЕОСНОВАТЕЛЕН И КЛИЕНТЪТ ДЪЛЖИ ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ НЕ БЪДЕ НАМЕРЕН В СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС ИЛИ НЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН ДОСТЪП И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА В ТОЗИ СРОК, ТЪРГОВЕЦА СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ДОСТАВИ ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА СТОКА.

5КОГАТО ДОСТАВЕНАТА СТОКА ЯВНО НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА ОТ КЛИЕНТА СТОКА И ТОВА МОЖЕ ДА СЕ УСТАНОВИ ЧРЕЗ ОБИКНОВЕНИЯ Й ПРЕГЛЕД.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ЗАЯВЕНАТА, ПОРЪЧАНА И ПРЕДПЛАТЕНА ОТ НЕГО СТОКА МОЖЕ ДА МУ БЪДЕ ДОСТАВЕНА ДИРЕКТНО НА АДРЕС, ПОСОЧЕН ОТ НЕГО, ЧРЕЗ КУРИЕР ИЛИ ДА Я ВЗЕМЕ ЛИЧНО ОТ ОФИСА НА БЕРОВ ББ.

7. СТОЙНОСТТА НА КУРИЕРСКИТЕ И ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НЕ Е ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА НА СТОКИТЕ И АРТИКУЛИТЕ. ТЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ТАРИФАТА НА КУРИЕРСКА СЛУЖБА.

8. СРОК НА ДОСТАВКАТА: В ПЕРИОД ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЪРГОВЕЦА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА УДЪЛЖИ СРОКА НА ДОСТАВКАТА, ПРИ ОБСТОЯТЕЛСТВА РАЗЛИЧНИ ОТ НОРМАЛНИТЕ. ТЪРГОВЕЦА ЩЕ УВЕДОМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИМЕЙЛ, В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПРАВАТА МУ АКО СТОКАТА Е ЗАПЛАТЕНА.

9. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗБРАНИЯТ, ПОРЪЧАН И ПРЕДПЛАТЕН АРТИКУЛ Е ИЗЧЕРПАН И ТЪРГОВЕЦА Е В НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПЪЛНИ ПОРЪЧКАТА, ПРЕВЕДЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ПО БАНКОВАТА СМЕТКАТА, ОТ КОЯТО Е ПОСТЪПИЛА.

IX ЦЕНИ

ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В САЙТА НЕ ВКЛЮЧВАТ ОПАКОВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ И СА БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕНО ДДС. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТОКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТИ ВСИЧКИ МИТНИЧЕСКИ И ДР. ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗНОСА.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

ПЛАЩАНЕТО НА АРТИКУЛИТЕ НА WWW.BEROVBB.COM СТАВА ПО БАНКОВ ПЪТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРА ИЗДАДЕНА ОТ НАС, С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ПЛАЩАНЕ С БАНКОВА КАРТА ПРЕЗ ВПОС. ЗАПЛАЩАТЕ СУМАТА НА ПРОДУКТА СЛЕД ЛЕГИТИМАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ВАШАТА ЗАЯВКА И ФАКТУРА, КОЯТО ВЕЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННАТА СИ ПОЩА.

 

 

XI ОТГОВОРНОСТИ

 

1АДМИНИСТРАТОРЪТ, НЕ ГАРАНТИРА ЗА ВЕРНОСТТА, ТОЧНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В САЙТА. ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ.

2АДМИНИСТРАТОРЪТ НЕ ГАРАНТИРА НЕПРЕКЪСНАТ И НАПЪЛНО НАДЕЖДЕН ДОСТЪП ДО САЙТА И НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРОБЛЕМИ С ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИОННАТА ПЛАТФОРМА.

3АДМИНИСТРАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА СПИРА ИНФОРМАЦИОННАТА ПЛАТФОРМА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ДА ОБОСНОВАВА ПРИЧИНИ ЗА ТОВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ПОРАДИ АКТУАЛИЗАЦИИ, ПОДОБРЕНИЯ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКА, КАТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТАКОВА СПИРАНЕ.

4АДМИНИСТРАТОРЪТ НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТОВЕ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА ХИПЕРВРЪЗКИ (ПРЕПРАТКИ, ЛИНКОВЕ), СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ.

5АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ПЛАТФОРМА, ЗАЕДНО С НЕГОВИЯ ДИЗАЙН, ИЗОБРАЖЕНИЯ И СОРС КОД, ПРИНАДЛЕЖАТ НА АДМИНИСТРАТОРА И СА ПОД ЗАКРИЛАТА НА ДЕЙСТВАЩОТО В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

6АДМИНИСТРАТОРЪТ МОЖЕ ДА ИЗМЕНИ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ КАТО ПУБЛИКУВА НОВА ТЯХНА ВЕРСИЯ С УКАЗВАНЕ НА ДАТАТА НА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДАТАТА НА ТЯХНОТО ВЛИЗАНЕ В СИЛА. ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПРАВИЛАТА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

*ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО РЕГЛАМЕНТИРАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОБСТВЕНИК НА УЕБСАЙТА WWW.BEROVBB.COM И ПОСЕТИТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И УСЛУГИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ НА ДОМЕЙНА.